≡ Menu

Bolån

HusTill bolånet hör bottenlån och topplån. Bottenlånet ligger vanligtvis på 75-90% av av fastighetens värde. 2005 satte SBAB den övre gränsen till 95%. Lånet är tänkt att täcka den del av värdet på bostaden som alltid kommer att kvarstå. Det har därför hög säkerhet och låg ränta. Det är ett s.k. hypotekslån, eftersom bostaden fungerar som pant utan att du lämnar över den.

Resten av värdet är tänkt att betalas kontant, men man har också möjlighet att ta topplån om man har god återbetalningsförmåga. Denna utgör ofta 10-15 % av lånet. Eftersom bostadspriserna går upp och ner har denna del större osäkerhet, räntan blir därför högre. De flesta väljer att betala av topplånet tidigt för att få ner boendekostnaderna.

 

Fast eller rörlig ränta?

Rörlig eller fast räntaBolånet kan vara rörligt eller bundet. Ett rörligt lån, där ränten varierar, kan vara billigare för stunden, men samtidigt är risken större. Är lånet bundet får man en något högre ränta som man dock  är garanterad under en period, vanligtvis på två till fem år, ibland dock ända upp till tolv år. Det är också vanligt att man delar upp bolånet i en rörlig del och en bunden del. Vad som blir billigast går beror på den ekonomiska konjunkturen.

Eftersom räntan är  extremt lågt tecknar de flesta svenskar rörliga bostadslån. Enligt en rapport från Statens Bostadskreditnämd 2010 ökar bostadslånen med 8% varje år. Bostadsskulderna beräknas uppgå till 121% av de disponibla inkomsten vid årets slut. Valet av rörlig ränta gör dock att svenskarna blivit extremt räntekänsliga, och låntagarna bär själva risken. På lång sikt kan effekterna bli negativa såväl för hushållen som den allmänna ekonomin.